tel.: 534 608 624     e-mail: sklep@panelowe.com.pl

Regulamin

I. INFORMACJE O SKLEPIE

1. Właścicielem sklepu internetowego jest :

Przedsiębiorstwo Handlowe „Adrian”
Adrian Czenczek
ul. Chorzowska 52
44-100 Gliwice
NIP: 9691493492

Dane do przelewu:

Numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski
67 1050 1298 1000 0097 3986 6029
Kod BIC Swift: INGBPLPW

 

Odbiór osobisty:

Magazyn firmowy w Gliwicach na ul. Chorzowskiej 52
Otwarty w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek od 8:00 do 16:00.

 

Adres korespondencyjny oraz adres do zwrotu towarów:

Przedsiębiorstwo Handlowe „Adrian”
Adrian Czenczek
ul. Chorzowska 52
44-100 Gliwice2. Warunkiem korzystania ze sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.


3. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.


II. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Szanujemy Państwa prywatność oraz dbamy o to, aby nigdy w jakikolwiek sposób nie została ona naruszona. W tym celu stworzyliśmy szereg zasad, którymi kierujemy się przy prowadzeniu sprzedaży naszych towarów w sieci.

1. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez firmę P.H. Adrian danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży.

2. Dane osobowe podane podczas składania zamówienia są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Nikt poza naszą firmą nie ma do nich dostępu. Są bezpiecznie przechowywane w naszej bazie danych.

3. W każdej chwili Klient ma dostęp do wszystkich swoich danych, zapisanych w sklepie, logując się na swoje konto. Może je dowolnie zmieniać, a także poprosić obsługę sklepu o całkowite usunięcie konta użytkownika.

4. Dane osobowe zgromadzone w sklepie nigdy nie zostaną przekazane żadnym innym podmiotom. Państwa adres e-mail również nigdy nie zostanie nikomu udostępniony. Służy on jedynie do komunikacji obsługi sklepu z Klientem.

5. Tylko Klienci, którzy zgodzą się na otrzymywanie newslettera, będą odbierać na podany adres e-mail informacje o nowych promocjach w sklepie. W każdej chwili można samodzielnie wypisać się z listy odbiorców newslettera lub wysłać do nas wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji.

6. Dokonując zakupu w naszym sklepie wyrażają Państwo zgodę na przekazanie swoich danych osobowych (tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu oraz adres mailowy) do firm kurierskich w ramach realizacji umowy.

 

III. OFERTA SKLEPU

1. Oferta prezentowana na stronie sklepu jest ofertą handlową.

2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Klienta, co następuje poprzez złożenia zamówienia w sposób określony w pkt. IV.

3. Umowy zawierane w sposób określony w pkt. 1 są umowami zawieranymi na odległość. Umowę uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę. Sprzedawca uzależnia rozpoczęcie realizacji zamówienia od uzyskania potwierdzenia zgodności danych teleadresowych w zamówieniu, a w przypadku zamówień płatnych z góry, dodatkowo od zaksięgowania zapłaty na konto sklepu.

4. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w koszyku, informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.

5. Do każdego zakupu dołączany jest paragon jeżeli klient nie poda danych do faktury orz nr. NIP. Jeżeli Klient poda kompletne dane do faktury VAT (wraz z numerem NIP) w formularzu zamówienia, otrzyma wraz z towarem fakturę VAT zamiast paragonu. Dokonując zakupu Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury bez podpisu


IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia mogą być składane:

  • drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza zamówień (koszyka) na stronie sklepu,
  • poprzez e-mail,
  • telefonicznie,
  • osobiście.

2. Złożenie zamówienia oznacza przyjęcie oferty Sklepu w wyniku czego dochodzi do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Datą zawarcia umowy jest data złożenia zamówienia.

3. Klient otrzymuje e-mail z treścią zamówienia, w e-mailu zwrotnym potwierdza zgodność danych i zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia jest liczony od daty otrzymania przez sklep potwierdzenia danych lub wpłaty należności za zakupiony towar tak jak opisano w pkt. III

5. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. Najczęściej towar wysyłany jest w ciągu 7dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.


6. Z uwagi na specyfikę sklepu internetowego, procesu składania i realizacji zamówień może zdarzyć się, że wyczerpany zostanie stan magazynowy zamawianego towaru, ze względu na większą liczbę zamówień lub zamówionych produktów, przez co czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu. Zamówienia są realizowane wg kolejności zgłoszeń. W takich przypadkach klienci mają możliwość wyboru innego towaru lub rezygnacji z zamówienia wraz ze zwrotem wpłaconych kwot, jeśli takie wpłaty miały miejsce. W przypadku braku jednoznacznej decyzji ze strony klienta, zamówienie jest anulowane. Jeśli miała miejsce wcześniejsza wpłata, zlecany jest jej zwrot klientowi. W bardzo rzadkich przypadkach, może być tak, iż cały stan magazynowy, sprzeda się poza godzinami pracy osób odpowiedzialnych za administrację sklepu, w związku z tym, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

  • formularz zamówienia został nieprawidłowo wypełniony,
  • zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu,
  • gdy cena transakcji jest wynikiem oczywistej pomyłki Sprzedawcy lub błędu systemu.

8. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, jednakże, zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez realizację zamówienia rozumieć należy przekazanie zamówienia do produkcji, a w następnej kolejności przekazanie zakupionego, gotowego już towaru podmiotowi odpowiedzialnemu za dostarczenie towaru do Klienta.

9. Sprzedawca może kontaktować się z Klientem celem potwierdzenia zamówienia, danych teleadresowych, czy ustaleń wynikających z treści zawartych w komentarzu do zamówienia.

10. O wysłaniu zamówienia sprzedawca poinformuje osobnym e-mailem.

11. Zamówienia realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firm kurierskich GLS, DPD oraz InPost.

12. Zamówienia wysyłane za pośrednictwem Firmy Kurierskiej są doręczane w terminie ok 48h licząc od daty wysłania zamówienia.

13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką na nieprawidłowy adres jak i ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

14. Użytkownik otrzymuje towar wraz z paragonem lub fakturą.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty w wysokości Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłki wynikające z przyczyn przez siebie niezawinionych, chyba że odpowiedzialność taka wynika z przepisów prawa.

17. Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności umieszczone są w sklepie w zakładkach informacyjnych. Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia (w sklepie internetowym).

18. Każdy komentarz do zamówienia będzie czytany i uwzględniany w miarę możliwości Sprzedawcy. Wszelkie wątpliwości wynikające z zamieszczonego przez Klienta komentarza będą wyjaśniane zgodnie z zapisem w pkt. 9.

19. Po złożeniu oraz opłaceniu zamówienia Klient nie ma możliwości wprowadzania zmian w zamówieniu.

20. Cenniki i katalogi umieszczone w sklepie internetowym należy, w razie wątpliwości, traktować nie jako ofertę, ale zaproszenie do składania zamówień.

21. Rabaty przyznane indywidualnie, obniżają cenę produktów zamawianych po zalogowaniu się użytkownika bezpośrednio w sklepie internetowym.


V. PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w katalogu i na stronie internetowej, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
Zamówienia złożone realizowane są na warunkach obowiązujących w chwili ich złożenia, wszelkie późniejsze zmiany cen towarów, czy innych elementów objętych zamówieniem nie mają wpływu na kształt wcześniej zawartej umowy kupna- sprzedaży.

2. Za zamówienia można zapłacić w następujący sposób:
a)  płatność realizowana przelewem bankowym, lub poprzez „przelew natychmiastowy” (platforma przyśpieszająca zapłatę za zamówienie) lub w przypadku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy - w tytule przelewu należy umieścić następujące dane:
- imię i nazwisko Klienta
- numer Zamówienia.

3. W przypadku braku płatności, pracownik sklepu będzie próbował się kontaktować z Klientem. Jeżeli nie uda się nawiązać kontaktu w celu wyjaśnienia braku zapłaty za towar, sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia ( nastąpi to po upłynięciu 7 dni roboczych, które liczone są od dnia złożenia zamówienia).

4. Zamówienia z formą płatności przelew bankowy będą przekazywane do realizacji w następującej kolejności:
a) w przypadku księgowania zapłaty na koncie sprzedawcy do godziny 12-tej – zamówienie zostanie przekazane do wykonania tego samego dnia (dotyczy dni poniedziałek do piątek),
b) przypadku księgowania zapłaty na koncie sprzedawcy po godzinie 12-tej – zamówienie zostanie przekazane do wykonania w następnym dniu roboczym.

5. W przypadku, gdy płatność za zamówienie będzie niższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty. Zamówienie będzie wysłane po zaksięgowaniu dopłaty, według zasad opisanych powyżej.

6. W przypadku gdy płatność za zamówienie będzie wyższa od podanej w zamówieniu, sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji z prośbą o podanie nr konta bankowego celem zwrócenia powstałej nadpłaty. Nadpłata zostanie zwrócona w terminie do 48h od otrzymania informacji z nr konta od klienta.

7. Dokonując płatności klient w tytule wpisuje nr zamówienia - brak tej informacji może spowodować opóźnienie w realizacji zamówienia.

8. Operatorem płatności natychmiastowych oraz realizowanych przez karty płatnicze jest BlueMedia S.A.

9. Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

10. W przypadku zwrotu z szybkiego przelewu i/lub karty płatniczej wpłata zostanie zwrócona na rachunek bankowy podpięta pod w/w metodę płatności.


VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ - ZWROT PRODUKTÓW

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

5. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

6. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

9. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

10. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest Rzecz Nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy,VII. NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ - REKLAMACJE i RĘKOJMIA

W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Korzystając z rękojmi Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, żądać usunięcia wady.

Umową sprzedaży objęte są produkty nowe, wykonywane na indywidualne zamówienie. Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt mailowy: biuro@panelowe.com.pl. Zaleca się, aby w wiadomości zawrzeć m.in.: opis wady, zdjęcie reklamowanego produktu, na którym widoczna będzie wada, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Jeśli zajdzie taka konieczność, to w wiadomości mailowej poinformujemy Państwa o konieczności odesłania do nas reklamowanego produktu. W takim przypadku prosimy o przesłanie do nas produkt, który chcecie Państwo zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, lub wypełniony formularz reklamacyjny dostępny na samym dole strony, w którym należy opisać szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka jest realizowana na Państwa koszt.


W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Państwa mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Państwa koszty poprzez: przesłanie nowego produktu lub zwrot pieniędzy.
Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Państwu szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Udzielimy Państwu wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

Wszelkie reklamacje uwzględniane będą wyłącznie na podstawie dokumentu potwierdzającego zakup w firmie P.H. Adrian.
VIII USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE, OPÓŹNIENIA

1. W przypadku, gdy przesyłka nosi ślady uszkodzenia, należy sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera. Jeżeli produkty są uszkodzone Klient jest zobowiązany spisać razem z osobą dostarczającą protokół uszkodzenia i niezwłocznie poinformować sprzedawcę o tym fakcie. Na tej podstawie można dokonać wymiany produktów na nowe.

2. W przypadku, gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna – prosimy o pilny kontakt ze sprzedawcą

3. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z Kurierem. Nie spisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji (rozumianej jako prawo do zgłoszenia niezgodności towaru z umową lub skorzystanie z uprawnień wynikających z gwarancji). Protokół jest jednak pomocny i skraca procedurę reklamacji. W przypadku braku protokołu w opisanej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, iż przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.
W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez firmę Kurierską Klient jest proszony o zgłoszenie tego przypadku Sprzedawcy, a Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia sytuacji i jej naprawienia.

4. W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację do Firmy Kurierskiej.

6. Po złożeniu reklamacji u Przewoźnika, Sprzedawca zobowiązuje się skontaktować z Klientem celem ustalenia czy Klient będzie oczekiwał na wynik reklamacji, czy też Sprzedawca ma wysłać ponownie zamówienie (lub zwrócić równowartość zamówienia) przy jednoczesnym zobowiązaniu Klienta do odesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia.

Dla kwestii nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Przedstawione, przez sklep P.H. Adrian, kolory tkanin mogą nie być w 100% wiernie odwzorowane na Państwa ekranie. Jest to związane m.in. z kalibracją i ustawieniami monitora oraz z jakością przetworników karty graficznej. Prezentowane przez nas zdjęcia nie służą absolutnie wiernemu oddaniu każdego koloru, a jedynie możliwie jak najlepszemu jego przybliżeniu.

 

IX Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest P.H. Adrian. , Polska

Serwis przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu:

a) utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu się w celu prawidłowego działania sklepu internetowego (zachowania zawartości koszyka, zamówień itp.)

b) tworzenia statystyk korzystania ze stron internetowych w celu ulepszenia struktury i zawartości serwisu (skrypty Google Analytics).

 

 FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

szybka dostawa

Szybka dostawa

duży wybór paneli tapicerowanych

Duży wybór paneli tapicerowanych

niskie ceny

Atrakcyjne ceny

wzory

Ciekawe wzory

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium